abc
Time2bYou
email Advisering email

armoede - leefbaarheid

Training

kwetsbaarheid - kracht

Coaching

keuze - handelen

Time2bYou - Introductie

De Levensklok. Er zijn bijna altijd meerdere factoren die een rol spelen waardoor mensen in armoede belanden. De realiteit heeft mij geleerd dat niet alles op te lossen is. Maar gezamenlijk kan er veel verbetering worden aangebracht in de kwaliteit van leven van mensen in armoede.

Clone3-19-5handen.jpg

Het begint altijd bij de communicatie. Het bespreekbaar maken van armoede is belangrijk in het belang van alle partijen. Gemeenten, organisaties en scholen vragen mij regelmatig om mee te denken en (strategisch) te adviseren over vraagstukken die gaan over armoede- en sociaal beleid. Bijvoorbeeld over het armoedebeleid in een bepaalde wijk van een gemeente en de invloed van sociale ontwikkelingen. Of scholen die graag meer willen weten hoe zij kinderen die in armoede leven beter kunnen herkennen en ondersteunen.

"De brede aanpak maakt het mogelijk beter opgewassen te zijn tegen de situatie van armoede"

Ik leg vanuit mijn ervaring en kennis verbanden en ik ben gewend mij te bewegen in het politieke-, bestuurlijke- en welzijns krachtenveld. Ook geef ik hierover trainingen of individuele coaching. De mensen in armoede en hun sociale onmacht neem ik altijd als vertrekpunt van mijn dienstverlening: de inwoner, de ondernemer, de cliënt, de leerling, de partner of de collega. Ik denk niet in vaste modellen of een standaard aanpak. Ik kijk altijd naar alle aspecten die met het leven in armoede te maken hebben. Ik noem dit de Levensklok.
De klok van leven symboliseert dat ingrijpende gebeurtenissen een groot impact hebben op de persoon en diens omgeving.

diver-3bollen-mooi.png

Door zich alleen maar te concentreren op de financiën zal iemand onvoldoende, traag en kortstondig geholpen zijn. Mijn ervaring leert dat het gelijktijdig meerdere aspecten aanpakken (de brede aanpak) beter is om sneller, een grotere en duurzame impact te verkrijgen en dat men daarmee beter opgewassen is tegen de situatie waarin men zit.
Daarom kijk ik met de Levensklok naar de volgende zaken

social media globe


The Right time is now!
Mensen raken niet van streek door de gebeurtenissen,
maar door de manier waarop ze tegen die gebeurtenissen aankijken
The way we spend our time
defines who we are

Jonathan Estrin
Time is an illusion

Albert Einstein

TIME2BYOU
TIME2BYOU
Advisering
fgvh User profile
hhb
Training
User profile
Coaching
User profile jvkgvkugv